Súbor nástrojov kampane

Balíček pre sociálne médiá

Vhodné pre:

všetky typy organizácií.

Čo to je?

Praktický zdroj určený na zaujatie a podporu cieľového publika, aby preposielalo posolstvá kampane v rámci svojich aktivít v sociálnych médiách. Balíček zvykne byť online zbierka príspevkov, vizuálnych materiálov, videí a iných formátov obsahu pripravených na použitie a na stiahnutie, ktoré možno ponúkať prispôsobené rôznym platformám sociálnych médií. Balíček by sa mal neustále aktualizovať o nové položky a poskytovať organizáciám pútavý a ľahko rozmnožiteľný obsah, ktorý dokáže prilákať širšie publikum, šíriť kľúčové posolstvá a zvýšiť dosah.

Výhody

  • Vytvorením a začlenením balíčka pre sociálne médiá do vášho webového sídla poskytujete cieľovým skupinám rýchle a jednoduché riešenie na šírenie kampane po vlastnej vlne v sociálnych médiách.

Na čo slúži?

- Na zvýšenie informovanosti o kampani, sociálne médiá patria medzi najsilnejšie komunikačné nástroje. - Na posilnenie prítomnosti v sociálnych médiách a zvýšenie angažovanosti. - Na zvýšenie viditeľnosti kľúčových posolstiev a činností. - Na vytvorenie súdržnosti medzi príspevkami v sociálnych médiách, ktoré sa týkajú jednej kampane.

Ako na to?

Organizácie môžu používať nástroje z balíčka pre sociálne médiá dvoma rôznymi spôsobmi: môžu si buď vyberať a zverejňovať obsah prostredníctvom svojich účtov na sociálnych médiách, alebo ho môžu použiť ako inšpiráciu na vytváranie vlastných osobitných posolstiev.

Ako zo sociálnych médií vyťažiť čo najviac

- Pravidelne zverejňovať obsah. - Používať vyváženú kombináciu relevantných, špecifických a populárnych hashtagov. - Publikovať (prekladať) obsah do svojho jazyka. Oboznámte sa s balíčkom EU-OSHA pre sociálne médiá!