Súbor nástrojov kampane

Metodický balíček pre prevenciu

Organizácia: Národná agentúra pre zlepšenie pracovných podmienok

Štát: Francúzsko

Popis:

Metodický balíček, ktorý prináša opatrenia s cieľom zabrániť vyhoreniu v práci a nástroje potrebné na ich uskutočnenie.

Image