Súbor nástrojov kampane

Praktické nástroje na zaistenie bezpečnosti pri práci

Organizácia: Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW)

Popis:

Cieľom kampane „GIB MIR NULL!“ („DAJ MI NULU!“) združenia BGHW je motivovať ľudí, aby podporovali bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: dosiahnuť nula nehôd a nula chorôb z povolania prostredníctvom firemnej kultúry, v ktorej je bezpečnosť a ochrana zdravia pevne zakotvená.

Image
Hands-on occupational safety tools