Súbor nástrojov kampane

Tlačové materiály týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia

Organisation: Európska konfederácia odborových zväzov

Country: Belgium

Popis:

Špecializované webové sídlo, kde možno nájsť rôzne druhy tlačových materiálov (napr. pozičné dokumenty, tlačové správy, podujatia, vyhlásenia, iné dokumenty), získať k nim prístup alebo stiahnuť ich. Tlačové materiály sa týkajú rôznych tém súvisiacich s BOZP a v krátkom úvodnom odseku je uvedená pozícia organizácie ku každej z týchto tém súvisiacich s BOZP. 

Image
Health & Safety press materials