Súbor nástrojov kampane

Podcast HSA

Organizácia: Úrad pre bezpečnosť a ochranu zdravia

Štát: Írsko

Popis:

Podcast írskeho úradu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci o témach súvisiacich s BOZP, od vozidiel pri práci až po stres a šikanovanie na pracovisku.

Image
35.4