Súbor nástrojov kampane

Reklamný článok veľtrhu Techtextil

Organizácia: Techtextil

Štát: Španielsko

Popis:

Časopis „Protección Laboral 90“ obsahuje reklamný článok o veľtrhu Techtextil a vystavovaných moderných výrobkoch, ktoré podporujú bezpečnosť v leteckom a kozmickom priemysle.

Image
Techtextil advertorial