Safe and healthy work in the digital age

Naujienos

Žiūrėti visas naujienas

Prioritetinė sritis

Kampanija „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“ suskirstyta į kelias prioritetines sritis, kurios propaguojamos visos kampanijos metu platinant specialius informacinės ir reklaminės medžiagos rinkinius. Kiekviena sritis apima konkrečią temą, susijusią su naujų skaitmeninių technologijų poveikiu dirbantiesiems ir darbo vietoms. Siekiant užtikrinti dinamišką kampanijos pobūdį, kas 3–4 mėnesius išplatinama įvairi medžiaga, įskaitant pranešimus, informacijos suvestines, informacinius grafikus ir konkrečių atvejų tyrimus.

In the spotlight

Sritis, kuriose naudojamos DI grindžiamos užduočių automatizavimo sistemos, bendradarbiaujantys robotai ir panašios technologijos, turėtų valdyti žmogus.

Pradžia:

Remote and virtual work.png

Aiški politika, rizikos vertinimas ir prevencinės priemonės gali padėti sukurti sveiką ir saugią darbo aplinką ne darbdavio patalpose.

Nuotolinis ir mišrus darbas

Pradžia:

AI and worker management #1.png

Į žmogų orientuotam, skaidriam, sveikam ir saugiam požiūriui, pagrįstam darbuotojų dalyvavimu, konsultacijomis ir pasitikėjimu, skatinti.

DI grindžiamas darbuotojų valdymas

Pradžia:

Smart digital systems.png

Gerina DSS, jei valdoma skaidriai, patikimai, įgalinančiai ir suprantamai.

Išmaniosios skaitmeninės sistemos

ŽIŪRĖTI VISAS PRIORITETINES SRITIS

Ar norite tapti kampanijos partneriu?

GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS

Oficialūs kampanijos partneriai

Saugių darbo vietų kampaniją remia įvairių sektorių Europos ir tarptautinės įmonės bei organizacijos – tiek viešosios, tiek privačios. Jos sudaro pažangiausiųjų tinklą, kurio nariai įkvepia ir skatina kitus sėkmingai rūpintis darbuotojų sauga ir sveikata. Norint, kad kampanijos žinia pasiektų įvairiausias įmones visoje ES, šių įmonių ir organizacijų indėlis yra labai svarbus.

ŽIŪRĖTI VISUS PARTNERIUS