Pradėkite savo kampaniją


Start your campaign 23-25Prisijunkite prie mūsų ir pradėkite savo kampaniją informuotumui didinti bei saugai ir sveikatai gerinti savo darbo vietoje. Sklandžiai įgyvendinama kampanija padės kurti saugesnę, sveikesnę ir sąžiningesnę darbo aplinką, kuri duos akivaizdžią naudą jūsų įmonei arba organizacijai.

Iš pradžių galite pasinaudoti mūsų kampanijos priemonių rinkiniu – naudingu informacijos šaltiniu ketinant pradėti savo kampaniją. Šis priemonių rinkinys padeda nuosekliai įgyvendinti visą procedūrą, pradedant planavimo ir įgyvendinimo etapais, per kuriuos nusprendžiate dėl savo tikslų ir pagrindinių idėjų, ir baigiant rezultatų įvertinimu. Galite pasinaudoti praktinėmis gairėmis, kuriose paaiškinama, kaip kuo geriau išnaudoti savo išteklius ir galimybes. Priemonių ir pavyzdžių skiltyje pateikiamas išsamus priemonių ir praktinių pavyzdžių sąrašas, ir nurodoma, kaip juos panaudoti įgyvendinant kampaniją, t. y. nuo paprasčiausio žinutės įrašymo e. laiško apačioje iki visų socialinių tinklų galimybių išnaudojimo.