Apie temą


Apie ką šis vadovas?

Skaitmeninės technologijos, kurios vystosi sparčiau nei bet kurios kitos inovacijos mūsų istorijoje, pakeitė mūsų visuomenę ir kasdienį gyvenimą. Darbuotojams ir darbdaviams daugelyje darbo vietų ir visuose sektoriuose skaitmeninės technologijos suteikia daugiau galimybių, tačiau taip pat kelia sudėtingesnių uždavinių ir didesnę riziką darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.

Remiantis EU-OSHA atliktos 2019 m. ESENER apklausos duomenimis, didžioji dauguma įmonių ES integravo skaitmenines technologijas į savo veiklą ir tik 6 proc. įmonių pranešė jų nenaudojančios. Vis dėlto, nepaisant vis dažnesnio robotų, knyginių kompiuterių, išmaniųjų telefonų ar dėvimųjų prietaisų naudojimo, mažiau nei vienoje iš keturių darboviečių (24 proc.) ES diskutuojama apie galimą tokių technologijų poveikį darbuotojų saugai ir sveikatai.

2023–2025 m. saugių darbo vietų kampanija, kuria siekiama didinti informuotumą, suteikti praktinių išteklių ir suburti suinteresuotuosius subjektus, atitinka Europos Komisijos principu „vizija – nulis“ grindžiamą požiūrį, kuriuo siekiama skatinti prevencijos kultūrą. Ji taip pat grindžiama EU-OSHA atliktu tyrimu rengiant 2020–2023 m. DSS skaitmeninimo apžvalgą