Geros praktikos mainai


gpeOficialių kampanijos partnerių geros praktikos mainai – tai principu „iš apačios į viršų“ grindžiama iniciatyva, kurią paskatino kampanijos partnerių noras kuo glaudžiau bendradarbiauti ir savo organizacijose stiprinti saugą ir sveikatą. Nuo 2012 m. įgyvendinamos iniciatyvos sėkmė vis didėjo.

Agentūra noriai remia šią iniciatyvą, kurią ji vertina kaip galimybę užtikrinti, kad saugių darbo vietų kampanijos ilgainiui taptų tvarios ir paskatintų realius pokyčius darbo vietose. Todėl 2012 m. ji padėjo sudaryti specialią iniciatyvinę grupę, kuri dabar susitinka bent dukart per metus.

Nuo 2013 m. EU-OSHA kartu su savo oficialiais kampanijos partneriais kas dvejus metus organizuoja Saugių darbo vietų kampanijos partnerių geros praktikos mainų renginį ir ceremoniją, skirtą keistis geros DSS praktikos pavyzdžiais ir aptarti pagrindinius veiklos rodiklius, padedančius diegti geresnę saugos ir sveikatos praktiką. Be to, keli aktyviausi kampanijos partneriai kasmet savo patalpose rengia geros praktikos mainų renginius ir sukviečia kitus kampanijos partnerius dalyvauti ir aptarti savo patirtį.

Kampanijos partnerių įsitraukimas ir atsidavimas įkvepia savo šalyje ir visoje Europoje rengti tokius renginius ir juose dalyvauti. Šiuose renginiuose visad kyla susimąstyti verčiančių diskusijų ir gimsta naujų idėjų.