Kampanijos priemonių rinkinys

Geros praktikos apdovanojimai

Benefits

 • Konkursas gali būti puiki priemonė, padedanti vykdyti jūsų kampaniją ir skleisti pagrindines žinutes.
 • Konkursas padės jums sukurti gerą pavyzdį, kurio gali laikytis darbdaviai.

Trūkumai

 • Tokiam konkursui organizacija turi tvirtai įsipareigoti: Parengti atrankos procedūrą ir t. t.
 • Taip pat galite patirti daug išlaidų, jei ketinate teikti premiją.

Konkurso planavimas

 • Pagalvokite, kaip pasiekti potencialius dalyvius – apsvarstykite reklaminio pašto galimybę.
 • Sukurkite konkurso tinklalapį
 • Nurodykite tikslius kriterijus, kuriuos dalyviai turi atitikti, kad galėtų laimėti konkursą. Pavyzdžiui, galite ieškoti sprendimų, kurie:
  • padeda užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą;
  • yra sėkmingai įgyvendinti ir realiai pagerino padėtį;
  • gali būti perkelti į kitas darbo vietas.

Vertinimo komisija

 • Sudarykite vertinimo komisiją, kuri vertins, ar dalyviai atitinka jūsų kriterijus.
 • Noras dalyvauti bus didesnis, jei vertinimo komisijoje bus asmuo, gerai žinomas darbuotojų sveikatos ir saugos srityje. Jūsų konkursui tai taip pat suteiks prestižo.

Apdovanojimai ir atrankos procedūra

 • Pagalvokite apie apdovanojimus ir galimą pridėtinę vertę dalyviams (žiniasklaidos susidomėjimas ir kt.)
 • Paruoškite atrankos procedūrą: galite sukurti antrinę svetainę, skirtą geros praktikos apdovanojimams, kurioje galite pateikti dalyvio anketą.
 • Pasirūpinkite, kad taisyklės būtų aiškios ir tikslios, o visos dalyvių anketos suprantamos.
 • Jei tikitės didelio dalyvių skaičiaus, apsvarstykite galimybę atrankos procedūrą išskaidyti į du etapus:
  • pirminės ir
  • galutinės atrankos.

Laiko pasirinkimas

Konkursą renkite tuo pačiu metu kaip ir kampaniją.

Viešinimas

Pakvieskite žiniasklaidą: tai bus naudinga ir jums, ir konkursą laimėjusiai įmonei.