Kampanijos priemonių rinkinys

Geros praktikos apdovanojimai

Tinka:

Nuo vidutinių iki didesnių organizacijų.

Kas tai?

Renginys, kurio metu jūs apdovanojate įmonę ir (arba) darbdavį už puikų indėlį tam tikra tema, pvz., darbuotojų saugos ir sveikatos srityje. Apdovanojimų tikslas – pavyzdžiu darbdaviams ir darbuotojams parodyti, kokią naudą teikia taikoma gera darbuotojų saugos ir sveikatos praktika. Geros praktikos apdovanojimų konkurse galite reklamuoti geros praktikos sprendimus darbo vietoje ir dalytis informacija apie gerą praktiką savo šalyje ar regione.

Nauda

 • Konkursas gali būti puiki priemonė, padedanti vykdyti jūsų kampaniją ir skleisti pagrindines žinutes.
 • Konkursas padės jums sukurti gerą pavyzdį, kurio gali laikytis darbdaviai.

Trūkumai

 • Tokiam konkursui organizacija turi tvirtai įsipareigoti: Parengti atrankos procedūrą ir t. t.
 • Taip pat galite patirti daug išlaidų, jei ketinate teikti premiją.

Konkurso planavimas

 • Pagalvokite, kaip pasiekti potencialius dalyvius – apsvarstykite reklaminio pašto galimybę.
 • Sukurkite konkurso tinklalapį
 • Nurodykite tikslius kriterijus, kuriuos dalyviai turi atitikti, kad galėtų laimėti konkursą. Pavyzdžiui, galite ieškoti sprendimų, kurie:
  • padeda užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą;
  • yra sėkmingai įgyvendinti ir realiai pagerino padėtį;
  • gali būti perkelti į kitas darbo vietas.

Vertinimo komisija

 • Sudarykite vertinimo komisiją, kuri vertins, ar dalyviai atitinka jūsų kriterijus.
 • Noras dalyvauti bus didesnis, jei vertinimo komisijoje bus asmuo, gerai žinomas darbuotojų sveikatos ir saugos srityje. Jūsų konkursui tai taip pat suteiks prestižo.

Apdovanojimai ir atrankos procedūra

 • Pagalvokite apie apdovanojimus ir galimą pridėtinę vertę dalyviams (žiniasklaidos susidomėjimas ir kt.)
 • Paruoškite atrankos procedūrą: galite sukurti antrinę svetainę, skirtą geros praktikos apdovanojimams, kurioje galite pateikti dalyvio anketą.
 • Pasirūpinkite, kad taisyklės būtų aiškios ir tikslios, o visos dalyvių anketos suprantamos.
 • Jei tikitės didelio dalyvių skaičiaus, apsvarstykite galimybę atrankos procedūrą išskaidyti į du etapus:
  • pirminės ir
  • galutinės atrankos.

Laiko pasirinkimas

Konkursą renkite tuo pačiu metu kaip ir kampaniją.

Viešinimas

Pakvieskite žiniasklaidą: tai bus naudinga ir jums, ir konkursą laimėjusiai įmonei.