2020–2022 m. „Saugiose darbo vietose mažesnis krūvis“


Kampanijos santrauka

Kampanija skirta didinti informuotumą apie su darbu susijusius raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus ir būtinybę juos valdyti bei skatinti rizikos prevencijos kultūrą.

Kampanija buvo suskirstyta į aštuonias prioritetines sritis, kurių kiekviena apėmė konkrečią su raumenų ir kaulų sistemos sutrikimais susijusią temą: prevencija, faktai ir skaičiai, lėtinės ligos, sėdimas darbas, darbuotojų įvairovė, ateities kartos, psichosocialinė rizika ir .

Pagrindiniai skatintojai buvo nacionaliniai ryšių punktai, oficialūs kampanijos partneriai, Europos įmonių tinklo tinklas ir Vyresniųjų darbo inspektorių komitetas (SLIC), kurie organizavo daug dalyvių sulaukusius renginius ir veiklą, taip pat platino kampanijos leidinius ir medžiagą visoms 27 ES valstybėms narėms ir kitoms šalims.

Tarp svarbiausių kampanijos renginių galima paminėti kasmetines Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaites, 15-ąjį Gerosios praktikos apdovanojimų konkursą, gerosios praktikos mainų renginius nacionaliniu ir ES lygmenimis ir galiausiai aukščiausio lygio susitikimą saugių darbo vietų klausimais.

2022–2022 m. kampanijos vaizdo medžiaga „Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai“