Apie temą


Kas turėtų dalyvauti?

Svarbu neapsiriboti bitais ir baitais, o skaitmeninėje darbo vietoje pirmenybę teikti žmonėms. Dėl šios priežasties labai svarbu, kad visi dirbtų kartu, siekdami išvengti su skaitmeninimu susijusios rizikos darbo vietoje. Bendradarbiaudami darbdaviai, vadovai ir darbuotojai problemą suvokia vienodai ir įgyvendina ilgalaikius patobulinimus.

Tuo pat metu darbdaviams tenka teisinė atsakomybė užtikrinti, kad darbo vietoje kylanti rizika būtų tinkamai vertinama ir kontroliuojama. Norėdami veiksmingai vertinti riziką ir vykdyti prevenciją, darbdaviai turi pasirūpinti, kad ir jie, ir jų darbuotojai būtų tinkamai informuoti ir turėtų tinkamą kvalifikaciją.

Kampanijos tikslas – ne tik spręsti darbuotojų ir įmonių problemas, bet ir didinti ES ir nacionalinės politikos formuotojų bei sprendimus priimančių asmenų, atsakingų už teisės aktus, strategijas ir veiksmus, informuotumą.

EU-OSHA taip pat pakvietė dalyvauti DSS mokslinių tyrimų ir technologijų kūrėjų bendruomenę, programinės įrangos ir pramonės projektuotojus bei startuolius. Visų dalyvių pastangos gali lemti pokyčius, kad ir koks mažas atrodytų jų indėlis!

Norite sužinoti daugiau apie naujų skaitmeninių technologijų poveikį darbui ir darbo vietoms? Ar norėtumėte didinti informuotumą apie skaitmeninę darbo transformaciją ir apie tai, kokią įtaką ji daro darbuotojų saugai ir sveikatai? Dalyvaukite kampanijoje ir prisidėkite prie teigiamų pokyčių!