Europos įmonių tinklas


Europos įmonių tinklas (angl. EEN) yra Europos Komisijos valdomas tinklas ir pagrindinė ES augimo ir darbo vietų kūrimo skatinimo strategijos priemonė. Beveik 600 verslo paramos organizacijų iš 50 šalių vienijantis EEN padeda mažoms įmonėms pasinaudoti analogų neturinčiomis ES bendrosios rinkos galimybėmis.

Nuo 2009 m. EEN bendradarbiauja su EU-OSHA siekdamas didinti MVĮ ir labai mažų įmonių informuotumą apie DSS. Siekdamas šio tikslo EEN šalies lygmeniu skiria DSS ambasadorius.

Saugių darbo vietų kampanija yra svarbi agentūros ir EEN bendradarbiavimo dalis, o EEN paskirti DSS ambasadoriai aktyviai dalyvauja skatinant šį bendradarbiavimą.

AT
BA
BG
CY
DE
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
TR