Apie kampaniją


Apie kampanijąSaugių darbo vietų kampanijos labai padeda didinti informuotumą apie darbuotojų saugą ir sveikatą Europoje. Šių kampanijų skleidžiama žinia aiški – „Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui.“

Šios kampanijos – didžiausios tokio pobūdžio kampanijos pasaulyje ir kiekviena jų turi aiškiai apibrėžtą temą. Buvusių kampanijų temos įvairios – nuo rizikos vertinimo ir prevencijos skatinimo iki informuotumo apie tvarias darbo sąlygas didinimo ir darbuotojų apsaugos nuo pavojingų medžiagų. Kampanijose išskirtinis dėmesys taip pat skiriamas mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir pažeidžiamoms darbuotojų grupėms, taip pat siekiama, kad kiekviena kampanija pasiektų tuos, kuriems labiausiai reikia pagalbos.

Įmonėms paruošiame aibę skatinamųjų ir informacinių leidinių, taip pat organizuojame arba remiame daugybę informuotumo didinimo renginių ir iniciatyvų. Svarbiausieji jų – gerosios praktikos mainų renginiai, saugių darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimaiEuropos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitė, kampanijos aukščiausiojo lygio susitikimas ir filmo apie saugias darbo vietas apdovanojimas.

Kaip darome, kad mūsų kampanijos žinią išgirstų įmonės? Kampanijos žiniai ir medžiagai skleisti ir dalyvavimui joje skatinti pasitelkiame platų nacionalinių ryšių punktų tinklą, oficialius kampanijos partneriusžiniasklaidos partnerius, socialinius partnerius ir kitus tarpininkus. Siekiant realių pokyčių darbo vietose būtinas produktyvus bendradarbiavimas su mūsų tinklo partneriais. Jis padeda užtikrinti saugių darbo vietų kampanijos iniciatyvos sėkmę.

Peržiūrėkite kampanijos priemonių rinkinį ir dalyvaukite!