Prioritetinės sritys


Darbas skaitmeninėse platformose

suteikia naujų galimybių įmonėms ir darbuotojams, pavyzdžiui, žmonėms, kuriems gali būti sunkiau patekti į tradicinę darbo rinką. Paprastai tariant, tai yra darbas, atliekamas per skaitmeninę platformą, pačioje skaitmeninėje platformoje arba jai tarpininkaujant.

Dažniausiai pasitaikantis platformų verslo modelis yra elektroninė darbo jėgos pasiūlos ir paklausos derinimo rinka. Ji dažnai susijusi su, pavyzdžiui, transporto sektoriaus profesijomis ir darbu (pavežėjai ir taksi vairuotojai), taip pat valytojų ir padėjėjų darbu (kurie yra susiję su cheminiais produktais ir kuriems kyla didelė paslydimo, griuvimo ir kritimo rizika). Skaitmeninių platformų darbuotojai valdomi naudojant algoritmus, kurie daro poveikį darbo paskirstymui, kompensacijai ir renka darbuotojų duomenis, kurie gali būti naudojami siekiant didesnės priežiūros.

Dėl nestandartinių darbo santykių su skaitmeninių platformų operatoriais didėja rizika skaitmeninių platformų darbuotojams. Jų derybinė galia ir galimybė kontroliuoti savo darbą taip pat nėra didelė. Tai akivaizdu pristatymo ir transporto sektoriuose, kuriuose darbuotojai dirba vietoje, yra žemesnės kvalifikacijos ir jiems taikoma aukšto lygio platformų kontrolė.

Platformų darbuotojai taip pat susiduria su izoliacija, darbo intensyvėjimu, ilgomis darbo valandomis, skaitmenine stebėsena ir priežiūra, dėl kurių gali kilti didelis stresas. Tačiau jų užimtumo statusas riboja jų galimybes naudotis apsauga. Kadangi platformų darbuotojai paprastai yra savarankiškai dirbantys darbuotojai, jie patys atsako už savo DSS. Platformos nėra įpareigotos nustatyti priemonių, kuriomis būtų padidinta platformų darbuotojų apsauga.

Sužinokite daugiau apie tai, kaip išvengti su darbu skaitmeninėse platformose susijusios rizikos arba kuo labiau ją sumažinti.