Geros praktikos apdovanojimai


Kas tai?

EU-OSHA ir jos nacionalinių ryšių punktų rengiami saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimai teikiami organizacijoms, kurios išskirtiniais ir naujoviškais sprendimais padeda skatinti darbuotojų saugą ir sveikatą. Šie apdovanojimai – tai puiki proga įsitraukti į kampaniją, suteikianti galimybę su kitomis organizacijomis iš visos Europos keistis gerąja patirtimi ir skatinti ją perimti.

Konkursas vyksta dviem etapais. Paraiškos pirmiausia vertinamos nacionaliniu lygmeniu. Po to trišalė Europos vertinimo komisija atrenka laimėtojus Europos mastu.

Į galutinį sąrašą įtrauktus, laimėjusius ir pagyrimo nusipelniusius gerosios patirties pavyzdžius aktyviai viešina EU-OSHA ir jos tinklo partneriai.

Kaip dalyvauti?

EU-OSHA kviečia atrankoje dalyvauti visas susidomėjusias organizacijas ir asmenis iš visos Europos.  

Gal Jūsų organizacija jau taiko novatoriškas priemones, kurias pasitelkus kuriama saugi ir sveika darbo vieta? Gal Jums reikia motyvacijos geram DSS valdymui skatinti? Nedelsdami dalyvaukite geros praktikos apdovanojimuose!

Dažnai užduodamų klausimų

 • Kokius gerosios praktikos pavyzdžius galima teikti?

  Galima teikti bet kokius realius veiksmingo ir inovatyvaus darbuotojų saugos ir sveikatos valdymo pavyzdžius. Paraiškose reikėtų aiškiai apibūdinti, kaip darbo vietoje įgyvendinama geroji valdymo praktika ir kokių rezultatų pasiekta.

 • Kas turėtų atsispindėti teikiamuose gerosios praktikos pavyzdžiuose?

  Teikiamuose pavyzdžiuose turėtų atsispindėti holistinis požiūris į darbuotojų saugą ir sveikatą, jie turėtų padėti realiai gerinti padėtį ir būti tvarūs ir pritaikomi kitose darbo vietose. Konkurso komisija pageidauja, kad būtų teikiami kolektyvinių (ne individualių) intervencinių priemonių pavyzdžiai, prie kurių įgyvendinimo veiksmingai prisideda darbuotojai ir jų atstovai.

  Intervencinės priemonės taip pat turėtų atitikti galiojančius šalies, kurioje jos įgyvendinamos, teisės aktų reikalavimus, o geriausiu atveju – dar aukštesnius standartus.

 • Kas gali dalyvauti?

  Konkurse gali dalyvauti bet kuri ES valstybėje narėje, šalyje kandidatėje, potencialioje šalyje kandidatėje arba Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyje narėje veikianti organizacija (nesvarbu, koks jos dydis). Paraiškas gali tekti individualios įmonės, mokymo paslaugų teikėjai ir švietimo įstaigos, darbdavių organizacijos, prekybos asociacijos, profesinės sąjungos ir nevyriausybinės organizacijos, taip pat oficialūs kampanijos partneriai.

 • Kokie yra konkurso terminai?

  Sužinokite, kokie terminai galioja jūsų šalyje.