Apie temą


Kaip galima valdyti riziką?

Galime užkirsti kelią rizikai, susijusiai su vis didėjančiu darbo vietų skaitmeninimu, ir ją valdyti. Tą galima padaryti:

  • laikantis į žmogų ir į žmogaus vadovavimą orientuoto požiūrio;
  • užtikrinant vienodą darbdavių, vadovų, darbuotojų ir jų atstovų prieigą prie informacijos;
  • konsultuojantis su darbuotojais ir jų atstovais ir skatinant juos dalyvauti priimant sprendimus dėl skaitmeninių technologijų ir sistemų kūrimo, įgyvendinimo ir naudojimo;
  • išlaikant skaidrumą apie tai, kaip naudojamos skaitmeninės priemonės, ir apie jų pagrindinę naudą bei trūkumus;
  • skatinant holistinį požiūrį vertinant skaitmenines technologijas ir jų poveikį darbuotojams ir visai visuomenei.

Integruotas žmogaus vadovavimu grindžiamas požiūris yra labai svarbus skaitmeninei transformacijai. Dirbtinis intelektas ir skaitmeninės technologijos turėtų papildyti (bet nepakeisti) žmogaus kontrolę ir sprendimus arba konsultacijas su darbuotojais ir jų dalyvavimą. Projektuojant, kuriant ir naudojantis į žmogaus vadovavimą orientuotomis skaitmeninėmis sistemomis sudaromos sąlygos padėti darbuotojams kartu išlaikant žmogaus kontrolę. Taip užtikrinama, kad tokie požymiai kaip užuojauta, empatija ir rūpestis darbuotojais nebūtų pakeisti kompiuteriniu sprendimų priėmimu.

Darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai taip pat turi būti svarstomi projektavimo etape, nuo pat pradžių įtraukiant programuotojus ir kūrėjus. Lygiai taip pat svarbu didinti darbuotojų ir darbdavių skaitmeninį raštingumą, skatinant kvalifikacijos kėlimą ir skaitmeninių programų įgūdžių tobulinimą. Taip jiems sudaromos sąlygos geriau suprasti skaitmenines sistemas, taip pat jų keliamą riziką ir suteikiamas galimybes.