2016–2017 m. „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“


Kampanijos santrauka

2016–2017 m. kampanija „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“ buvo siekiama skatinti tvarų darbą, t. y. saugias ir sveikas darbo sąlygas nuo pat profesinės veiklos pradžios, kad žmonės išvengtų sveikatos problemų ir galėtų ilgiau dirbti. Tai tampa vis svarbiau, nes Europos darbo jėga senėja ir didėja pensinio amžiaus riba.

Kampanijoje dalyvavo daugybė partnerių, kurie aktyviai ją populiarino ir platino kampanijos medžiagą savo plataus masto tinkluose, taip pat organizavo šimtus geros praktikos mainų ir informuotumo didinimo renginių ir juose dalyvavo.

Nepriklausomo vertinimo rezultatai aiškiai parodė, kad kampanija buvo sėkminga ir vertinga: kampanijos tema ir parengtos priemonės buvo labai aktualios, visų pirma ribotus išteklius turinčioms organizacijoms ir šalims, tarpininkams suteikta pagalba didinant informuotumą buvo labai veiksminga, o 2016–2017 m. geros praktikos apdovanojimai sulaukė gerų įvertinimų už sukurtą veiksmingą keitimosi geriausia DSS valdymo darbo vietoje patirtimi platformą. Nustatyta ir kitų svarbių privalumų, pavyzdžiui, EU-OSHA gebėjimas suprasti suinteresuotųjų subjektų poreikius ir į juos reaguoti, taip pat itin kokybiška jos teikiama medžiaga, parengta atsižvelgiant į tikslinės auditorijos poreikius.

2016–2017 m. kampanijos vaizdo įrašas. Visoms amžiaus grupėms

Dėl darbo jėgos senėjimo įvairių iššūkių kyla visiems DSS valdymo procese dalyvaujantiems asmenims:

  • ilgesnis profesinis gyvenimas gali lemti ilgesnį rizikos veiksnių poveikį;
  • vis daugiau darbuotojų turės lėtinių sveikatos problemų ir specialių poreikių;
  • tam tikri pavojai vyresniems darbuotojams gali kelti didesnę grėsmę;
  • būtina atsižvelgti į didelį su darbu susijusių sveikatos problemų paplitimą tam tikruose sektoriuose ir darbo vietose, kuriose patiriamas didelis fizinis ir (arba) psichinis darbo krūvis, dirbamas rankinis darbas arba
  • nustatomos neįprastos darbo valandos;
  • vis svarbesni tokie dalykai kaip negalios prevencija, reabilitacija ir grįžimas į darbą;
  • visuomenės lygmeniu būtina spręsti diskriminacijos dėl amžiaus problemą.

Infografikas. Europos senėjančios darbo jėgos valdymasexternal

2016–2017 m. „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“
2016–2017 m. „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“
2016–2017 m. „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“