Kampanijos medžiaga


Jaučiate įkvėpimą? Norite garsiai ir aiškiai skleisti šią žinią? O gal tiesiog ieškote daugiau informacijos? Čia rasite viską, ko reikia norint prisidėti prie saugių darbo vietų kampanijos. Jums pateikiami įvairiausi ištekliai, įskaitant kampanijos vadovą, reklaminį lankstinuką ir plakatą, Saugių darbo vietų geros praktikos apdovanojimų skrajutę, kampanijos priemonių rinkinį ir kitus su kampanijos tema susijusius multimedijos išteklius.

Kampanijos medžiaga (7)

Kampanijos „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“ informacinis pranešimas spaudai

Šiame informaciniame pranešime spaudai pateikiami pagrindiniai faktai ir skaičiai, susiję su 2023–2025 m. sveikų darbo vietų kampanija . Jame apžvelgiamas ES politinis kontekstas, pagrindinės datos ir kampanijos orientyrai, taip pat išsamiai aprašomos su skaitmeninimu susijusios prioritetinės sritys ir teisės aktai. Šis...

Kampanijos „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“ gerosios praktikos apdovanojimų skrajutė 

16-ąjį kartą rengiami darbuotojų saugos ir sveikatos srities Sveikų darbo vietų gerosios praktikos apdovanojimai leidžia įvertinti organizacijas, kurios išskirtinai ir novatoriškai prisideda prie saugos ir sveikatos gerinimo, užkirsdamos kelią su skaitmenine pertvarka susijusioms grėsmėms darbo vietoje. Sužinokite, kokie...

Kampanijos „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“ vadovas

Šiame EU-OSHA 2023–2025 m. saugių darbo vietų kampanijos vadove rasite visą informaciją, kurią turite žinoti, kad galėtumėte dalyvauti šioje kampanijoje, įskaitant svarbiausias datas ir nuorodas į naudingus išteklius. Vadove aptariamos penkios prioritetinės sritys: , užduočių ...

Kampanijos „Darbuotojų sauga ir sveikata skaitmeniniame amžiuje“ „Power Point“ skaidrės 

Reikia greitai ir paprastai paaiškinti kampanijos esmę bendradarbiams, klientams ar pažįstamiems? Čia rasite viską, ko reikia. Šiose skaidrėse apibendrinami pagrindiniai aspektai, pateikiami faktai ir skaičiai, prioritetinės sritys, teisės aktai ir prevencijos principai bei apžvelgiamos skaitmeninimo galimybės ir pavojai...