Postanite partner kampanje


Službeni partneri kampanje zajedno tvore mrežu vodećih javnih i privatnih organizacija koje motiviraju i potiču druge na uspješno upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu.

Je li vaša organizacija međunarodna ili europska organizacija ili poduzeće s predstavništvom i/ili članovima mreže u nekoliko država članica EU-a?

Spremni ste u znatnoj mjeri sudjelovati u kampanji? Za sudjelovanje u kampanji ne plaća se nikakva naknada.

U tom slučaju provjerite ponudu za službeno partnerstvo kampanje za kampanju u razdoblju 2023. – 2025. „Siguran i zdrav rad u digitalno doba”..

Istaknite se

Zahvaljujući društveno odgovornom poslovanju, vaša će organizacija steći neprocjenjiv publicitet.

Promovirajte novosti vaše organizacije

Informacije o aktivnostima organizacije te objave za medije i izvješća možete podijeliti u odgovarajućem odjeljku Novosti na internetskim stranicama kampanje i u EU-OSHA-inu elektroničkom biltenu koji broji tisuće pretplatnika.

Proširite svoju mrežu

Razmijenite dobre prakse s istomišljenicima iz međunarodnih organizacija i sudjelujte u seminarima i događanjima u sklopu razmjene dobre prakse u pogledu zdravih mjesta rada.

Način prijave

SVIBANJ 2023.

Pogledajte ponudu za službeno partnerstvo u kampanji

Saznajte više o tome kako postati partner kampanje i provjerite ispunjavate li potrebne zahtjeve.

RUJAN 2023. – PROSINAC 2023.

Ispunite internetski obrazac za prijavu

Želite se prijaviti? Internetski obrazac za prijavu bit će dostupan od 15. rujna do 20. prosinca 2023.

siječnja 2024

Saznajte rezultate

Interni postupak odabira provest će se u siječnju 2024., a odabrane organizacije bit će obaviještene ubrzo nakon toga.

Službeni partneri kampanje

Kampanju za zdrava radna mjesta podupiru javna i privatna europska i međunarodna poduzeća i organizacije iz različitih sektora. Oni zajedno tvore mrežu predvodnika koji motiviraju i potiču druge na uspješno upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu. Njihovo sudjelovanje nužno je da bi poruke kampanje doprle do najrazličitijih mjesta rada u cijelom EU-u.

PREGLED SVIH PARTNERA