Zakonodavstvo


Rizici koji proizlaze iz digitalizacije na radnom mjestu obuhvaćeni su područjem primjene Okvirne direktive o sigurnosti i zdravlju na radu. Cilj je zaštititi ljude od rizika povezanih s radom i utvrditi odgovornost poslodavca za osiguravanje sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu.

Neki su rizici uređeni i posebnim direktivama:

odnosi se na održavanje opreme i uređaja

odnosi se na organizaciju radnog vremena

uspostavlja okvir za obavješćivanje i savjetovanje s radnicima

EU je u području umjetne inteligencije predložila i uvela nekoliko zakonodavnih i nezakonodavnih inicijativa: