Europska poduzetnička mreža


Europska poduzetnička mreža (EEN) mreža je koju vodi Europska komisija i koja je ključna za strategiju EU-a za poticanje rasta i stvaranja radnih mjesta. EEN objedinjuje približno 600 organizacija za potporu poduzećima iz 50 zemalja i pomaže malim poduzećima da iskoriste neusporedive poslovne prilike na jedinstvenom tržištu EU-a.

EEN od 2009. surađuje s EU-OSHA-om kako bi povećao osviještenost o sigurnosti i zdravlju na radu u malim i srednjim poduzećima te mikropoduzećima. Kako bi u tome uspio, EEN odabire ambasadore za sigurnost i zdravlje na radu za svaku zemlju.

Kampanja za zdrava mjesta rada važno je područje suradnje Agencije i EEN-a, a ambasadori za sigurnost i zdravlje na radu aktivno sudjeluju u promicanju te suradnje.

AT
BA
BG
CY
DE
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
TR