Europska poduzetnička mreža

Podijeli na:

Europska poduzetnička mreža (EEN) mreža je koju vodi Europska komisija i koja je ključna za strategiju EU-a za poticanje rasta i stvaranja radnih mjesta. EEN objedinjuje približno 600 organizacija za potporu poduzećima iz 50 zemalja i pomaže malim poduzećima da iskoriste neusporedive poslovne prilike na jedinstvenom tržištu EU-a.

EEN od 2009. surađuje s EU-OSHA-om kako bi povećao osviještenost o sigurnosti i zdravlju na radu u malim i srednjim poduzećima te mikropoduzećima. Kako bi u tome uspio, EEN odabire ambasadore za sigurnost i zdravlje na radu za svaku zemlju.

Kampanja za zdrava mjesta rada važno je područje suradnje Agencije i EEN-a, a ambasadori za sigurnost i zdravlje na radu aktivno sudjeluju u promicanju te suradnje.

BA
FR
GR
HR
HU
IE
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NO
PL
PT
RS
SE
SI
SK
TR