2016. – 2017. Zdrava mjesta rada za sve uzraste


Sažetak kampanje

Kampanjom za razdoblje 2016. – 2017. „Zdrava radna mjesta za sve uzraste” promicala se važnost održivog rada, odnosno sigurnih i zdravih radnih uvjeta od samog početka radnog vijeka, kako bi se spriječili zdravstveni problemi i omogućilo da ljudi rade dulje. S obzirom na sve stariju radnu snagu u Europi i sve kasniju dob za umirovljenje, takvi radni uvjeti postaju sve važniji.

Kampanja je privukla rekordan broj dobro umreženih partnera koji su aktivno promicali i dijelili materijale kampanje te su organizirali stotine događanja posvećenih razmjeni dobre prakse i povećavanju osviještenosti i sudjelovali u takvim događanjima.

Uspjeh i vrijednost te kampanje jasno pokazuju rezultati neovisne procjene: tema kampanje i izrađeni alati pokazali su se iznimno važnima, osobito za organizacije i zemlje s ograničenim resursima. Vrlo uspješnim pokazalo se i iskazivanje podrške posrednicima u povećavanju osviještenosti, dok su Nagrade za dobru praksu za razdoblje 2016. – 2017. prepoznate kao djelotvorna platforma za razmjenu najboljih praksi u području upravljanja sigurnosti i zdravljem na radu. Među ostalim prednostima izdvaja se EU-OSHA-ina sposobnost da razumije i odgovori na potrebe svojih dionika te pruži visokokvalitetna rješenja, razvijena u skladu s potrebama svoje ciljne publike.

Videozapis kampanje za razdoblje 2016. – 2017. – Zdrava radna mjesta za sve uzraste

Starenje radne snage donosi brojne izazove za sve koji sudjeluju u upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu:

  • duži radni vijek može dovesti do dužih izlaganja rizicima;
  • veći broj radnika patit će od kroničnih zdravstvenih problema i imati specifične potrebe;
  • radnici starije dobi mogu biti osjetljiviji na određene opasnosti za sigurnost i zdravlje;
  • potrebno je uzeti u obzir učestalost zdravstvenih problema povezanih s radom u određenim sektorima i na poslovima koji uključuju veliko fizičko i/ili mentalno radno opterećenje, fizičke poslove ili;
  • nestandardno radno vrijeme;
  • prevencija invaliditeta, rehabilitacija te povratak na posao imaju veću važnost;
  • dobna diskriminacija problem je koji se treba riješiti na razini društva.

Infografika – pristupanje problemu sve starije radne snage u Europiexternal

2016. – 2017. Zdrava mjesta rada za sve uzraste
2016. – 2017. Zdrava mjesta rada za sve uzraste
2016. – 2017. Zdrava mjesta rada za sve uzraste