Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu


O čemu je riječ?

Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu održava se u listopadu (43. kalendarski tjedan) i vrhunac je svake kampanje za zdrava radna mjesta. Tada se održavaju stotine događanja za podizanje svijesti diljem EU-a i šire i potiče se njihova medijska pokrivenost, a ujedno su savršena prilika za uključivanje u kampanju.

Posebne projekcije filmova, događaji na društvenim mrežama, konferencije, izložbe, natječaji i tečajevi osposobljavanja samo su neke od aktivnosti za obilježavanje Europskog tjedna. Ako imate zamisao za aktivnost podizanja svijesti ili želite pokrenuti dugoročniji projekt za sigurnost i zdravlje povezan s kampanjom za zdrava mjesta rada, Europski tjedan savršena je prilika da privučete pozornost na svoj događaj.

Svaki Europski tjedan organizira EU-OSHA s partnerima. U središtu je kampanje tema, a njome se pokušava podignuti svijest o važnosti aktivnog upravljanja sigurnošću i zdravljem na mjestu rada u kojem svi sudjeluju.

Možete saznati više o događajima blizu vas tijekom sljedećeg Europskog tjedna od vaše nacionalne središnjice, koja vam može pomoći i u organizaciji događaja.