2020. – 2022.: Smanjenje opterećenja za zdrava radna mjesta


Sažetak kampanje

Kampanjom se podigla svijest o mišićno-koštanim poremećajima, kao i o potrebi da se njima upravlja i da se promiče kultura prevencije rizika.

Kampanja se temeljila na oko osam prioritetnih područja, od kojih je svako obuhvaćalo posebnu temu povezanu s mišićno-koštanim poremećajima: Prevencija, Činjenice i brojke, Kronična stanja, Rad u sjedećem položaju, Raznolikost među radnicima, Buduće generacije, Psihosocijalni rizici i .

Nacionalne središnje točke, službeni partneri kampanje, mreža EEN i SLIC bili su ključni pokretači koji su organizirali dobro posjećena događanja i aktivnosti te distribuirali publikacije i materijale za kampanju u svih 27 država članica EU-a i šire.

Najistaknutiji događaji u kampanji bili su godišnji Europski tjedni za sigurnost i zdravlje na radu, 15. natječaj za dodjelu nagrada za dobru praksu, događanja za razmjenu dobre prakse na kako nacionalnoj, tako i na razini EU-a i, konačno, Sastanak na vrhu za zdrava radna mjesta.

Videozapis za kampanju 2020. – 2022.: Mišićno-koštani poremećaji