O temi


Kako upravljati rizicima?

Rizike povezane sa sve izraženijom digitalizacijom radnog mjesta možemo spriječiti i njima upravljati. Evo kako:

  • Usvajanjem pristupa usmjerenog na čovjeka i pristupa koji podrazumijeva ljudsku kontrolu.
  • Jamstvom jednakog pristupa informacijama za poslodavce, rukovoditelje, radnike i njihove predstavnike.
  • Savjetovanjem s radnicima i njihovim predstavnicima i ohrabrivanjem njihova sudjelovanja u odlukama koje se donose u vezi s razvojem, provedbom i upotrebom digitalnih tehnologija i sustava.
  • Održavanjem transparentnosti o načinu rada digitalnih alata i o njihovim glavnim prednostima i nedostatcima.
  • Poticanjem holističkog pristupa pri ocjenjivanju digitalnih tehnologija i njihovih učinaka na radnike i društvo u cjelini.

Uključiv pristup koji podrazumijeva ljudsku kontrolu ključan je za digitalnu transformaciju. Umjetna inteligencija i digitalne tehnologije trebaju predstavljati podršku, ali nikako ne i zamjenu za ljudsku kontrolu i odluke odnosno savjetovanje s radnicima i njihovo sudjelovanje. Dizajniranje, razvoj i upotreba digitalnih sustava koji podrazumijevaju ljudsku kontrolu omogućuju njihovu upotrebu na način da se radnicima pruža podrška i ujedno zadržava ljudska kontrola nad procesom. Time se osigurava da računalno donošenje odluka ne bude zamjena za ljudske osobine kao što su suosjećanje, empatija i briga za radnike.

Pitanja sigurnosti i zdravlja moraju se uzeti u obzir već u fazi dizajniranja, kroz uključivanje programera i razvojnih inženjera. Jednako je važno poboljšati digitalnu pismenost radnika i poslodavaca promicanjem razvoja digitalnih kvalifikacija i vještina. To im omogućuje bolje razumijevanje digitalnih sustava, kao i pripadajućih rizika i mogućnosti.