O kampanji


O kampanjiKampanje za zdrava mjesta rada ključan su dio naših napora da povećamo osviještenost o sigurnosti i zdravlju na radu diljem Europe. Njihova je poruka jasna: „Zaštita na radu važna je svima. Dobra je za vas. Dobra je za posao.”

Riječ je o najvećim kampanjama takve vrste u svijetu od kojih svaka ima jasno definiranu temu. Prethodne kampanje bile su posvećene brojnim temama, od promicanja procjene i sprječavanja rizika do podizanja svijesti o održivim radnim uvjetima i zaštiti radnika od opasnih tvari. Poseban se naglasak u kampanjama stavlja na mala i srednja poduzeća te ranjive skupine radnika kako bi se pružila podrška onima kojima je to najpotrebnije.

Svaka je kampanja popraćena nizom promotivnih i informativnih materijala, a u okviru kampanja isto tako organiziramo ili podržavamo brojna događanja i inicijative posvećene podizanju svijesti. Među najvažnijima su susreti za razmjenu dobre prakse i dodjela nagrada za dobru praksu u stvaranju zdravih mjesta rada, Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu, sastanak na vrhu u okviru kampanje i filmska nagrada za zdrava mjesta rada.

Kako poruke naših kampanja dopiru do poduzeća? Oslanjamo se na razgranatu mrežu nacionalnih središnjica, službenih partnera kampanje, medijskih i socijalnih partnera te drugih posrednika koji nam pomažu promicati kampanju i njezine materijale te koji aktivno sudjeluju u događanjima. Štoviše, produktivna suradnja s našom mrežom partnera ključna je za ostvarivanje bitnih promjena na mjestima rada i temelj je uspješnosti inicijative u pogledu kampanje za zdrava mjesta rada.

Pogledajte naš paket alata za kampanju i uključite se u kampanju!