2018. – 2019. Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima


Sažetak kampanje

2018. – 2019. Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim tvarima

Kampanja za razdoblje 2018. – 2019. bila je usmjerena na povećavanje osviještenosti o opasnim tvarima na radnom mjestu, rizicima koje predstavljaju i sprečavanju njihova štetnog utjecaja na radnike.

Njome se promicala hijerarhija preventivnih mjera, s naglaskom na posebno ranjivim skupinama radnika. Osim toga, kampanja se u okviru EU-OSHA-ine trajne predanosti provođenju Plan djelovanja na kancerogene tvari posebno bavila kontrolom izloženosti kancerogenim tvarima na radnom mjestu. Njome se također nastojala povećati razina osviještenosti o relevantnom zakonodavstvu EU-a te su poduzećima dane praktične smjernice za usklađivanje sa zakonodavstvom.

U događanjima i aktivnostima, od kojih su mnoge organizirali partneri kampanje, sudjelovale su tisuće organizacija iz cijele Europe i šire: nacionalne središnjice i 90 službenih partnera kampanje organizirali su stotine događanja i aktivnosti koje je aktivno promicalo 35 medijskih partnera kampanje. Među najvažnijim su događanjima bili Europski tjedan za sigurnost i zdravlje na radu i dodjela nagrada za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta, kojima se potiče razmjena znanja i promiču inovativni načini upravljanja opasnim tvarima.

Videozapis kampanje za razdoblje 2018. – 2019. – Upravljanje opasnim tvarima

 

Kako upravljati opasnim tvarima – infografika 

Infografika