Razmjena dobre prakse


gpeRazmjena dobre prakse među službenim partnerima kampanje doista je inicijativa u skladu s pristupom „odozdo prema gore”, nastala zbog želje partnera kampanje da još uže surađuju radi postizanja više razine sigurnosti i zdravlja u svojim organizacijama. Od pokretanja inicijative 2012. godine, ona sve više napreduje.

Agencija odlučno podupire tu inicijativu jer je smatra prilikom da se osigura da njezine kampanje za zdrava mjesta rada ostanu dugoročno održive i dovedu do bitnih promjena na razini radnog mjesta. Zbog toga je 2012. pomogla u okupljanju posebne upravljačke skupine koja se sastaje najmanje dvaput godišnje.

Svake dvije godine od 2013. EU-OSHA i službeni partneri njezine kampanje organiziraju susret za razmjenu dobre prakse među partnerima kampanje za zdrava mjesta rada te svečanost radi razmjenjivanja dobre prakse u području sigurnosti i zdravlja na radu i razgovora o ključnim pokazateljima uspješnosti koji se mogu upotrijebiti za promicanje boljih praksi u svrhu sigurnosti i zdravlja. Nadalje, svake godine vrlo angažirani partneri kampanje domaćini su susreta za razmjenu dobre prakse u svojim prostorima i pozivaju druge partnere kampanje na raspravu o svojim iskustvima.

Uključenost i predanost partnera kampanje uistinu su pohvalne: ugošćuju partnere, organiziraju i posjećuju događanja u cijeloj Europi. Rasprave na tim događanjima uvijek potiču na razmišljanje i vode do novih ideja.