Službeni partneri kampanje


Naš je cilj stvaranje sigurnijih i zdravijih mjesta rada u korist svih, no sami to ne možemo postići. U kampanjama za zdrava mjesta rada oslanjamo se na brojne službene partnere kampanje.

Oni dolaze iz različitih sektora u Europi te uključuju poduzeća i udruge iz javnog i privatnog sektora. Njihovo sudjelovanje nužno je da bi poruke doprle do najrazličitijih radnih mjesta u Europi.

Postanite službeni partner kampanje

 

A
B
C
D
E
F
G
I
J
L
M
O
P
S
T
U
V
W
Z

A

B

C

D

E

F

G

I

i

J

L

M

O

P

S

T

U

V

W

Z