O temi


Tko bi trebao biti uključen?

Važno je iskoračiti izvan okvira bitova i bajtova i ljude smjestiti u samo središte digitalnog radnog mjesta. Iz tog je razloga neophodno osigurati suradnju svih dionika s ciljem sprječavanja rizika na radnom mjestu povezanih s digitalizacijom. Suradnjom poslodavaca, rukovoditelja i radnika stvara se zajednički stav o problemu i postižu trajna poboljšanja.

Poslodavci istovremeno imaju zakonsku obvezu osigurati pravilnu procjenu i kontrolu rizika na mjestu rada. Poslodavci su u svrhu djelotvorne procjene i sprječavanja rizika dužni osigurati dobru informiranost i osposobljavanje kako za sebe, tako i za svoje radnike.

Kampanja je uz obraćanje radnicima i poduzećima također usmjerena na podizanje svijesti donositelja politika i odluka odgovornih za zakonodavstvo, strategije i mjere na razini EU-a i na nacionalnoj razini.

EU-OSHA je na sudjelovanje pozvala i istraživačku i tehničku zajednicu, softverske i industrijske dizajnere, kao i start-up poduzeća u području sigurnosti i zdravlja na radu. Svi mogu dati svoj doprinos, bez obzira na to koliko nam se malen činio!

Želite saznati više o utjecaju novih digitalnih tehnologija na rad i mjesta rada? Zainteresirani ste za podizanje svijesti o digitalnoj transformaciji rada i načinu na koji utječe na sigurnost i zdravlje na mjestu rada? Uključite se u kampanju i učinite nešto!