Pravna napomena


Izjava o odricanju od odgovornosti

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu održava ovu internetsku stranicu kako bi javnosti olakšala pristup informacijama o svojim aktivnostima i kao alat za pristup informacijama o sigurnosti i zdravlju na radu. Naš je cilj održavati te informacije aktualnima i točnima. Budemo li upozoreni na pogreške, nastojat ćemo ih ispraviti. Međutim, Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost u pogledu informacija na ovoj stranici.

Te informacije:

  • isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta;
  • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili ažurirane;
  • ponekad su povezane s vanjskim internetskim stranicama nad kojima Agencija nema kontrole i za koje ona ne odgovara;
  • ne pružaju stručni ili pravni savjet (ako trebate konkretan savjet, uvijek biste se trebali obratiti odgovarajućoj kvalificiranoj osobi).

Naš je cilj smanjiti smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama na najnižu moguću razinu. Međutim, neki podatci ili informacije na našoj stranici možda su sastavljeni ili organizirani u datotekama ili formatima koji imaju pogreške i ne možemo jamčiti da takvi problemi neće ometati našu uslugu ili drukčije utjecati na nju. Agencija ne preuzima odgovornost za takve probleme koji su nastali zbog upotrebe ove stranice ili povezanih vanjskih stranica.

Ovim odricanjem od odgovornosti ne nastoji se ograničiti odgovornost Agencije u kršenju zahtjeva utvrđenih važećim nacionalnim pravom ni isključiti njezina odgovornost u pogledu pitanja koja se ne mogu izuzeti u skladu s tim pravom.

Prevedeno u Prevoditeljskom centru (CdT, Luksemburg) na temelju izvornika na engleskom jeziku.

 

Obavijest o autorskim pravima

© Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu

Umnožavanje je dopušteno uz uvjet navođenja izvora, osim ako je navedeno drukčije.
U slučaju da se mora dobiti dopuštenje za umnožavanje ili upotrebu tekstualnih ili multimedijskih informacija (zvuka, slika, programa itd.), takvim se dopuštenjem poništava prethodno navedeno opće dopuštenje i jasno se navode ograničenja upotrebe.