Vijesti


12/04/2024

Prijavite se na natječaj za dodjelu nagrada za dobre prakse na mjestu rada u digitalno doba!

Nagrade za dobre prakse za zdrava mjesta rada, čija se dodjela organizira u suradnji s našim nacionalnim kontaktnim točkama, priznanje su svim organizacijama širom Europe za njihove inovativne pristupe kojima se promiče ...

Prikaži više

09/04/2024

Infografika među novim resursima o radu putem digitalne platforme

Rad putem digitalne platforme obuhvaća širok raspon poslova i radnika koji se suočavaju s vrlo raznolikim izazovima u području sigurnosti i zdravlja na radu. Kako bi nadopunila postojeće resurse za podizanje svijesti o t...

Prikaži više

03/04/2024

Digital innovation in preventive healthcare: insights from International ORP Foundation's webinar

The International ORP Foundation, a new official campaign partner of the Healthy Workplaces Campaign 2023-25 'Safe and healthy work in the digital age', recently hosted a webinar titled 'Digitalisation and wellbeing: a n...

Prikaži više

03/04/2024

The Standing Committee of European Doctors (CPME) is promoting awareness of digitalisation in the healthcare sector

In the winter edition of the magazine published by our official campaign partner, The Standing Committee of European Doctors (CPME), William Cockburn, EU-OSHA Executive Director, contributed a guest article shedding ligh...

Prikaži više

26/03/2024

Implications of new technologies for OSH professionals: A blog by IOSH

IOSH Head of Advice and Practice, Duncan Spencer CFIOSH, looks at the implications of new technologies for occupational safety and health (OSH) professionals.Traditionally, the OSH professional has been risk-led and evid...

Prikaži više