Vijesti


30/11/2023

Otkrijte organizacije koje utiru put sigurnoj i zdravoj digitalizaciji na radnom mjestu kao službeni partneri kampanje

Pripremite se za susret s prvom skupinom partnera kampanje „Siguran i zdrav rad u digitalnom dobu”.Te organizacije iz privatnog i javnog sektora aktivno rade na tome da ljude stave u središte digitalizacije na radnom mje...

Prikaži više

10/11/2023

Rad na daljinu nakon pandemije bolesti COVID-19: regulacija, hibridni modeli i učinci na sigurnost i zdravlje

Kao odgovor na promjene u svijetu rada uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, u trima nedavnim publikacijama EU-OSHA-e naglasak je stavljen na rad na daljinu, uključujući: izvješće o razvoju regulacije rada na daljinu u...

Prikaži više

07/11/2023

Prijavite se na natječaj za dodjelu nagrada za dobre prakse na mjestu rada u digitalno doba!

Nagrade za dobre prakse za zdrava mjesta rada, čija se dodjela organizira u suradnji s našim nacionalnim kontaktnim točkama, priznanje su svim organizacijama širom Europe za njihove inovativne pristupe kojima se promiče ...

Prikaži više

25/10/2023

Ljudi na prvom mjestu: Kampanja za zdrava mjesta rada nudi smjernice za digitalizaciju rada

Danas se obilježava službeni početak nove kampanje za zdrava mjesta rada „Siguran i zdrav rad u digitalno doba” U skladu s programom Digitalno desetljeće Europe, povjerenik EU-a za zapošljavanje i socijalna prava Nicolas...

Prikaži više

16/10/2023

Pregledajte najvažnije teme sa sastanka partnerstva EU-a za kampanje: dostupni su sažetak, fotografije i snimke.

Sastanak Partnerstva za zdrava radna mjesta, koji se prvi put održao kao hibridna manifestacija u Bruxellesu i na internetu 21. rujna, okupio je međunarodna i europska poduzeća i organizacije na raspravi o kampanji „Sigu...

Prikaži više