Súbor nástrojov kampane

Geografická oblasť

Vyberte, ktoré odvetvia alebo geografické oblasti budú zahrnuté.

Väčšina kampaní v oblasti BOZP sa zameriava na špecializované cieľové publikum (ako sú manažéri v konkrétnej priemyselnej oblasti, odbory, špecialisti v oblasti BOZP atď.). Dobre zvážte konkrétne odvetvie, na ktoré sa chcete zamerať, a nástroje, ktorými najlepšie oslovíte cieľovú skupinu v tomto odvetví.

Dôležitý je aj geografický dosah. Zamyslite sa nad tým, kde sa vaše cieľové publikum nachádza, a potom sa rozhodnite, či sa musíte zamerať na regionálne alebo celoštátne médiá, alebo či sa môžete zamerať na geograficky obmedzené nástroje, ako sú podujatia.

Geographical area