Súbor nástrojov kampane

Vytvorte značku vašej kampane

Pozornosť publika môžete prilákať pútavým sloganom, nápadným logom a značkou kampane.

Posolstvo má byť stručné, jednoduchérelevantné pre cieľové publikum.

Cieľová skupina musí ihneď pochopiť jeho dôležitosť a to, čo od neho požadujete a prečo.

Zvážte posolstvotón svojej kampane a preneste ich do svojej značky (branding). Napríklad:

  • Ak chcete osloviť profesionálne publikum, používajte materiály na profesionálnej úrovni.
  • Ak chcete osloviť mladšie publikum, posolstvo môže byť neformálnejšie.
Branding your campaign