Súbor nástrojov kampane

Posolstvo

Dôkladne si premyslite hlavné posolstvo kampane a to, čo by ste chceli prostredníctvom kampane povedať.

Posolstvo by ste mali vedieť zhrnúť jednoduchými slovami relevantnými pre cieľové publikum.

Napríklad: Počas jazdy nepoužívajte mobilný telefón.

Keď už máte svoje posolstvo, budete potrebovať podporné argumenty, aby ste podrobnejšie vysvetlili, prečo by vás malo cieľové publikum počúvať. Tu zdôrazníte hĺbku problému, prípadne podložíte svoje dôkazy nejakými štatistickými údajmi a preukážete prospešný vplyv zmien, o ktoré žiadate.

Podporné posolstvá pre vyššie uvedený príklad bezpečnej jazdy by mohli byť tieto:

  • Vedenie vozidla pri používaní mobilného telefónu je nielen nedovolené, ale aj nebezpečné.
  • Ak vás pristihnú, že pri šoférovaní používate mobilný telefón, riskujete nielen stratu vodičského preukazu a zamestnania, ale môžete spôsobiť aj vážnu nehodu.
  • Používanie mobilného telefónu, a to aj bez použitia rúk, predstavuje významné riziko nehody pre vás, ako aj ostatných účastníkov cestnej premávky.
  • Jedna z dvadsiatich dopravných nehôd je spôsobená používaním mobilného telefónu.
  • Ak potrebujete vybaviť pracovný hovor, zájdite na bezpečné miesto, kde mu budete môcť venovať celú pozornosť.
Message