Súbor nástrojov kampane

Definovanie očakávaných výsledkov

Komunikácia je najefektívnejšia vtedy, keď súvisí s niečím praktickým a hmatateľným.

Popremýšľajte o tom, ako by ste mohli zmerať úspešnosť svojej kampane a začleňte do nej systém hodnotenia ešte pred jej uvedením.

Kvalitatívne hodnotenie meria to, ako vašu kampaň vníma verejnosť. Neponúka tvrdé čísla, ale pomáha vám pochopiť vplyv vašej kampane, napríklad to, či v cieľovom publiku došlo k zmene postoja .

Kvalitatívne meranie zahŕňa:

  • e-mailové/online prieskumy,
  • telefonické rozhovory,
  • rozhovory na mieste.

Kvantitatívne hodnotenie meria dosahviditeľnosť vašej kampane.

Kvantitatívne opatrenia sa dajú ľahšie prezentovať ako výsledky. Kvantitatívne hodnotenie môže merať úspech na základe týchto aspektov:

  • dosah vašej kampane: ku koľkým ľuďom sa vaše posolstvo dostalo?
  • viditeľnosť vašej kampane: akú viditeľnosť ste prostredníctvom médií dosiahli? Koľko článkov, správ atď. vygenerovala vaša kampaň?
Define your expected results