Súbor nástrojov kampane

Výber cieľového publika

Poznanie cieľového publika a jeho vekového rozsahu je pre kampaň a potrebné nástroje určujúce.

Samozrejme, bude to mať vplyv aj na tón vašej kampane a argumenty, ktoré musíte predložiť, aby ste cieľové publikum presvedčili.

Dobre si premyslite, ktoré publikum chcete osloviť a ktoré komunikačné nástroje toto publikum najlepšie oslovia v rámci každodenného/profesionálneho života. Napríklad:

  • mladú verejnosť by ste zvyčajne najlepšie oslovili prostredníctvom online komunikácie.
  • riadiacich pracovníkov v oblasti BOZP by ste najlepšie oslovili prostredníctvom špecializovanej odbornej tlače.
Selecting the audience