Súbor nástrojov kampane

Výber názvu

Aby ste mali šancu ovplyvniť ľudí, ktorých chcete osloviť, mal by byť názov čo najkratší, čo najjednoduchší a relevantný pre cieľové publikum.

Mal by byť:

  • pútavý,
  • zapamätateľný,
  • ľahko pochopiteľný,
  • bez žargónu.

Názov by mal byť prispôsobený vášmu cieľovému publiku. Posolstvo, argumentytón sa budú líšiť v závislosti od toho, či sa zameriavate priamo na vyšší manažment alebo zamestnancov továrne.

Choosing a title