Súbor nástrojov kampane

Rozhodovanie o cieľoch

Pred vypracovaním konkrétneho posolstva kampane a potrebných podporných argumentov musíte mať prestavu o jasnom cieli.

Jasný cieľ vám pomôže:

  • sformulovať lepšie posolstvo,
  • štrukturovať vašu kampaň,
  • po kampani vám umožní overiť mieru úspešnosti vášho úsilia.

Nech je váš cieľ dostatočne konkrétny a realistický a nech zohľadňuje zdroje, ktoré máte k dispozícii. Tu je niekoľko parametrov, ktoré vám pomôžu stanoviť cieľ:

  • mediálne pokrytie – „Chcem, aby bola moja kampaň zverejnená v hlavných tituloch v oblasti BOZP v mojej krajine.“
  • zmena správania cieľového publika – „Chcem povzbudiť svojich zamestnancov, aby vždy používali bezpečnostné ochranné prostriedky.“
  • počet osôb, ktoré kampaň osloví – „Chcem prilákať 500 fanúšikov na Facebooku.“

Len čo rozhodnete o svojich cieľoch, môžete určiť spôsob, ako ich najlepšie dosiahnuť.

Deciding objectives