Súbor nástrojov kampane

Časový harmonogram

V každej kampani je kľúčovým faktorom časový harmonogram, a to z hľadiska času uvedenia kampane, ako aj z hľadiska dĺžky trvania kampane.

Oba tieto faktory závisia od:

  • času dostupného na potrebné interné zdroje a obdobia v roku, v ktorom budú pravdepodobne najdostupnejšie,
  • množstva peňazí, ktoré máte k dispozícii,
  • toho, či chcete komunikovať časovo citlivé informácie (napríklad predstavenie správy),
  • toho, či existujú nejaké externé podujatia, ktoré musíte vziať do úvahy,
  • od toho, ako dlho bude trvať, kým efektívne oslovíte cieľové publikum.
Timing