Súbor nástrojov kampane

Astma pekára Antoina

Organizácia: ag2r La Mondiale

Štát: Francúzsko

Popis:

Video, v ktorom mladý pekár Antoine objavuje pracovné riziká súvisiace s jeho povolaním. Môže ísť o alergie dýchacích ciest spôsobené múčnym prachom. Video bolo v roku 2017 ocenené na Medzinárodnom festivale médií pre prevenciu a jeho cieľom je nabádať zamestnancov pekární, aby si osvojili zdravé pracovné postupy, ako je výplach nosa.

Image