Súbor nástrojov kampane

Plagát o prostriedkoch na ochranu dýchacích ciest

Organizácia: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Štát: Španielsko

Popis:

Plagát s informáciami o prostriedkoch na ochranu dýchacích ciest, ktorý bol vytvorený s cieľom informovať o potrebe chrániť našu dýchaciu sústavu pred vystavením nebezpečným látkam.

Image
Poster on respiratory protection equipment