Súbor nástrojov kampane

Séria podujatí „Hotspot pre chémiu“

Organizácia: NIRAS

Štát: Dánsko

Popis:

Spoločnosť NIRAS v priebehu septembra 2019 pozvala spoločnosti z rôznych odvetví na štyri podujatia „Hotspot pre chémiu“, ktoré sa konali v dánskych mestách Aalborg, Aarhus, Kolding a Allerød. Zúčastnilo sa na nich okolo 200 ľudí z rozličných súkromných a verejných spoločností, ako aj z odvetvia a zo sektoru služieb.

Image
‘Hotspot on chemistry’ series events