Súbor nástrojov kampane

Medzinárodný veľtrh práce, požiarnictva a záchranárstva SAWO

Organizácia: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Panstwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB)

Štát: Poľsko

Popis:

Poľské národné koordinačné stredisko EU-OSHA sa na Medzinárodnom veľtrhu práce, požiarnictva a záchranárstva SAWO predstavilo s výstavným stánkom. Stánok sa zameriaval na tému vykonávania výškových prác a ponúkal interaktívne riešenia na bezpečný výkon práce na vysokých miestach.

Image
International Fair for Work, Fire and Rescue SAWO