Súbor nástrojov kampane

Plagáty na tému bezpečnosť a ochrana zdravia na pracovisku

Organizácia: CIOP

Štát: Poľsko

Popis:

Exteriérová výstava plagátov na tému bezpečnosť pri práci – STRES, HLUK, NEHODY. Cieľom prezentácie týchto prác je podpora opatrení na zlepšenie pracovných podmienok a formovanie kultúry bezpečnosti v rámci širšej verejnosti.

Image
Posters on the issues of health and safety in the workplace