Prioritné oblasti


Práca pre digitálne platformy

vytvára nové príležitosti pre podniky a pracovníkov, napríklad pre ľudí, ktorí by mohli mať väčšie ťažkosti s prístupom na tradičný trh práce. Jednoducho povedané, je to práca poskytovaná prostredníctvom online platformy, na online platforme alebo sprostredkovaná online platformou.

Najbežnejším obchodným modelom platforiem je online trh na zosúladenie ponuky a dopytu po pracovnej sile. Často sa týka pracovných miest v povolaniach a odvetviach, ako je odvetvie dopravy (vodiči donáškových služieb a vodiči taxislužieb) a upratovanie a údržba (pracovníci vystavení chemickým výrobkom a vysokému riziku pokĺznutia, zakopnutia a pádov). Pracovníci digitálnych platforiem sú riadení pomocou algoritmov, ktoré majú vplyv na rozdelenie práce, kompenzáciu a zber údajov o pracovníkoch, ktoré možno použiť na zvýšenie dohľadu.

V dôsledku neštandardných pracovných vzťahov s prevádzkovateľmi digitálnych platforiem sú pracovníci digitálnych platforiem vystavení väčšiemu riziku. Ich vyjednávací vplyv a kontrola nad vlastnou prácou je nižšia ako u bežných zamestnancov. Je to veľmi časté v doručovacích a dopravných službách, kam bývajú pracovníci pridelení a majú nižšiu kvalifikáciu a podliehajú vysokej úrovni kontroly platforiem.

Pracovníci platforiem takisto čelia izolácii, intenzifikácii práce, dlhému pracovnému času a digitálnemu monitorovaniu a dohľadu, čo môže viesť k vysokej úrovni stresu. Ich postavenie v zamestnaní však obmedzuje aj ich prístup k ochrane. Keďže pracovníci platforiem sú zvyčajne samostatne zárobkovo činné osoby, zodpovedajú za svoju vlastnú BOZP. Platformy nie sú povinné prijať opatrenia na zvýšenie ochrany pracovníkov platforiem.

Zistite viac o tom, ako predchádzať rizikám spojeným s prácou pre digitálne platformy alebo ich minimalizovať.