Publikácie


Práca pre digitálne platformy: dôsledky pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Prejdite si tieto prezentácie, aby ste pochopili pojmy súvisiace s prácou pre digitálne platformy.

Spoznajte fakty a číselné údaje vrátane demografických údajov, rozmanitosti pracovnej sily, prevládajúcich odvetví a typov práce pre platformy. Získajte viac informácií o príležitostiach, ktoré táto forma digitalizovanej práce ponúka, ako aj o rizikách a výzvach pre BOZP. 

V prezentácii sa takisto uvádzajú politiky a iniciatívy na dosiahnutie bezpečnej a zdravej práce pre platformy, pričom sa uvádzajú kľúčové poznatky, ktoré zhŕňajú dôsledky práce pre digitálne platformy pre budúcnosť práce.

Download PDF file in: