Prioritné oblasti


Automatizácia úloh

Na trh práce vstúpila nová generácia robotických systémov umelej inteligencie, ktoré pomáhajú pracovníkom prevziať nezaujímavé a opakujúce sa úlohy. Môžu sa použiť aj na vykonávanie pracovných úloh, ktoré sú vysokorizikové a zložité. Robotika môže chrániť pracovníkov pred ujmou, pretože dokáže vykonávať úlohy, ktoré ľudia nemôžu, nemali by alebo nechcú vykonávať. Pracovníkom tiež poskytuje viac času na to, aby sa naučili nové zručnosti a vykonávali tvorivejšiu prácu.

Využívanie digitálnych technológií na automatizáciu úloh sa však spája s mnohými rizikami a problémami. Zoznam zahŕňa stratu ľudského situačného povedomia, nadmerné spoliehanie sa na automatizované systémy alebo možnú stratu špecifických zručností pracovníkov. Pracovníci môžu pociťovať stratu autonómie, strach zo straty zamestnania a nedôverovať systému. Ďalšou výzvou je potreba rekvalifikácie, ktorá zahŕňa odbornú prípravu pracovníkov, aby mohli používať novú robotickú technológiu a aby sa zabránilo strate dôležitých kompetencií.

Vzhľadom na tieto faktory by sa pri zavádzaní robotických systémov na báze umelej inteligencie na automatizáciu úloh mal prijať prístup založený na ľudskom dohľade. Týmto spôsobom majú pracovníci možnosť využívať automatizáciu vo svoj prospech, pričom si ponechávajú kontrolu nad pracovným procesom.

Pozrite si naše zdroje ku kampani s podrobnejšími informáciami.